Diamond White


WP-5-DW
Prato Borda Larga


Medidas – 14 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 125 g

 

WP-6-DW
Prato Borda Larga


Medidas – 16,5 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 150 g

 

WP-7-DW
Prato Borda Larga


Medidas – 19 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 215 g

 

WP-9-DW
Prato Borda Larga


Medidas – 22,9 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 305 g

 

WP-10-DW
Prato Borda Larga


Medidas – 26,7 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 450 g

 

WP-12-DW
Prato Borda Larga


Medidas – 30,5 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 490 g

 

CP-10-DW
Prato 3 Compartimentos


Medidas – 26 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 415 g

 

OP-950-DW
Prato Oval


Medidas – 24,8 cm x 18,4 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 245 g

 

OP-120-DW
Prato Oval


Medidas – 30,5 cm x 22,9 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 415 g

 

OP-135-DW
Prato Oval


Medidas – 34,3 cm x 26 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 535 g

 

TP-12-DW
Prato Triangular


Medidas – 30,5 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 565 g

 

OP-145-DW
Prato Oval


Medidas – 37,5 cm x 26,7 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 640 g

 

NP-6-DW
Prato Borda Estreita


Medidas – 16,5 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 160 g

 

NP-7-DW
Prato Borda Estreita


Medidas – 18,4 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 200 g

 

NP-9-DW
Prato Borda Estreita


Medidas – 22,9 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 320 g

 

NP-10-DW
Prato Borda Estreita


Medidas – 26,7 cm

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 415 g

 

B-139-DW
Bowl


Medidas – 23,5 cm x 3,2 cm

Capacidade – 384 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 340 g

B-1611-DW
Bowl


Medidas – 28,6 cm x 4,4 cm

Capacidade – 473 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 490 g

B-2412-DW
Bowl


Medidas – 31,8 cm x 5,1 cm

Capacidade – 710 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 570 g

B-45-DW
Bowl


Medidas – 11,4 cm x 6,5 cm

Capacidade – 296 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 210 g

B-525-DW
Bowl


Medidas – 13,3 cm x 6,5 cm

Capacidade – 473 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 225 g

M-815-DW
Bowl


Medidas – 27,3 cm x 13,3 cm

Capacidade – 4,7 L

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 760 g

B-875-DW
Bowl


Medidas – 21,6 cm x 3,8 cm

Capacidade – 825 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 340 g

B-925-DW
Bowl


Medidas – 22,9 cm x 4,4 cm

Capacidade – 1 L

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 375 g

B-49-DW
Bowl


Medidas – 22,9 cm x 6,4 cm

Capacidade – 1,8 L

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 450 g

B-48-DW
Bowl


Medidas – 24,8 cm x 7 cm

Capacidade – 1,8 L

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 375 g

B-24-DW
Bowl


Medidas – 19 cm x 7 cm

Capacidade – 710 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 150 g

B-86-DW
Bowl


Medidas – 15,2 cm x 3,8 cm

Capacidade – 237 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 170 g

B-454-DW
Bowl


Medidas – 12,1 cm x 3,2 cm

Capacidade – 133 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 105 g

B-167-DW
Bowl


Medidas – 19 cm x 4,4 cm

Capacidade – 473 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 225 g

SK-1-DW
Prato Frigideira


Medidas – 33 cm x 3,2 cm

Capacidade – 710 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 570 g

HSB-112-DW
Bowl


Medidas – 13,3 cm x 5,1 cm

Capacidade – 296 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 285 g

B-127-DW
Bowl


Medidas – 18,4 cm x 4,4 cm

Capacidade – 355 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 270 g

B-105-DW
Bowl


Medidas – 14 cm x 5,7 cm

Capacidade – 296 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 170 g

BC-70-DW
Bowl


Medidas – 10,2 cm x 5,1 cm

Capacidade – 207 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 115 g

BC-170-DW
Bowl


Medidas – 11,4 cm x 5,7 cm

Capacidade – 237 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 135 g

C-1002-W
Xícara


Medidas – 12,1 cm x 8,9 cm

Capacidade – 710 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 300 g

C-1001-W
Xícara


Medidas – 11,4 cm x 8,3 cm

Capacidade – 532 ml

Cor – Diamond White (DW) Branco

Material – Melamina

Peso aproximado – 225 g